Reparacions

/Reparacions

Com es calcula el paper pintat d’una habitació: reforma correcta sense costos addicionals

Com es calcula el fons de pantalla d’una habitació: mètodes, fórmules, càlcul, comptabilització d’obertures, mesures i toleràncies. Característiques del càlcul del nombre de rotlles per a diferents tipus de fons de pantalla i disseny de cambra.

Reparacions

Calefacció

Cuina