De vigtigste betingelser for, at varmesystemet fungerer korrekt og effektivt, er korrekt installation og distribution. I dag er der mange ordninger til rådighed, der giver dig mulighed for at gennemføre ethvert varmeprojekt i overensstemmelse med husets detaljer og layout. Den maksimale effektive effektivitet af kredsløbene kan tilvejebringes af varmesamlerne, som denne artikel er afsat til.

Opvarmningsmanifold: garanti for effektiv drift af varmesystemet

Fordelingsmanifolden kan bruges til at regulere temperatur, tryk og volumen på varmemediet

Hvad er et kollektorvarmesystem

Opvarmningsmanifolden er repræsenteret af en målekam, der består af et forsyningselement, der fordeler det kølemiddel, der er opvarmet i kedlen til forsyning til radiatorerne, og en returdel, der returnerer det afkølede kølemiddel til varmegeneratoren. Den sidste komponent i enheden sikrer ensartet og glat opvarmning af hvert element i systemet.

Forskellige varmeenheder er forbundet til fordelingsmanifolden i form af konvektorer, radiatorer, gulvvarmesystemer

Forskellige varmeenheder er forbundet til fordelingsmanifolden i form af konvektorer, radiatorer, gulvvarmesystemer

Ved hjælp af manifoldmanifolden kan kølevæskens temperatur, tryk og volumen reguleres, hvilket giver dig mulighed for at styre varmetilførslen til hvert enkelt rum i huset. På grund af integrationen er forskellige varmeenheder forbundet til fordelingsmanifolden i form af konvektorer, radiatorer, gulvvarmesystemer eller panelopvarmning. Enhedens dimensioner bestemmes af antallet af kredsløb, der er repræsenteret af rør, der er forbundet til det. Det maksimale antal elementer kan være op til 12 stykker. I dette tilfælde består samleren af ​​to kamme, der hver har 6 kredsløb.

Hjælpsomme råd! Nogle producenter fremstiller manifolder med et stort antal matricer eller et engangsstykke, der er specialfremstillet.

Hver udgang på enheden har en udløbsventil og en justerings- eller lukkeventil.Tilstedeværelsen af ​​disse elementer gør det muligt inden i hvert kredsløb at justere trykket og om nødvendigt afbryde grenene til reparation.

For at øge systemets ydeevne og være i stand til at overvåge alle teknologiske processer i hvert enkelt rum kan kamlegemet bruges som en platform til installation af flowmålere, varmemålere, afløbs- eller udluftningsventiler.

Hver udgang på enheden har en udløbsventil og en justerings- eller lukkeventil

Hver udgang på enheden har en udløbsventil og en justerings- eller lukkeventil

Princippet om drift af varmefordelingsmanifolden

Overvej driftsprincippet for manifoldfordelingsenheden. Det opvarmede kølevæske fra varmegeneratoren kommer ind i forsyningsmanifolden. I den mellemliggende enhed falder væskehastigheden, hvilket skyldes enhedens øgede indre diameter. Således fordeles kølemidlet jævnt i systemet.

Vigtig! Distributionsenhedens indvendige diameter bestemmes ved hjælp af en beregningsmetode, der sikrer, at kølemiddelets hastighed i systemet ikke er mere end 0,7 m / s.

Yderligere bevæger væsken sig gennem forbindelsesrørene med en mindre sektion ind i separat placeret kredsløb og ledes til varmelegeme eller til gulvvarmningsnet. Denne fordeling bidrager til opvarmningen af ​​hvert element, hvor kølemidlet med den samme temperatur kommer ind.

Efter at have nået radiatoren afgiver kølevæsken den varme, der modtages fra varmegeneratoren. Yderligere styres væsken i den modsatte retning langs et andet kredsløb end fordelingsblokken. Der omdirigeres kølevæsken til returmanifolden, hvorfra den ledes til varmegeneratoren.

Forbindelsesdiagram over fordelingsmanifoldene i varmesystemet

Forbindelsesdiagram over fordelingsmanifoldene i varmesystemet

Installation af en opvarmningsmanifold er den mest effektive og pålidelige mulighed for et hyppigt hjem. Arrangementet af denne enhed vil dog være dyrere end installationen af ​​et traditionelt tee-system.

Fordele og ulemper ved et fordelingsmanifold til et varmesystem

Samlerversionen af ​​varmesystemet har sine positive og negative sider. En sådan kam er i stand til at sikre ensartet varmefordeling og opretholde den krævede kølevæsketemperatur i alle varmeindretninger. Samtidig er det muligt at organisere et fald i temperaturen, hvis det er nødvendigt.

Ved at justere opvarmningsmanifolden kan du ikke kun styre temperaturen, men også afskære enhver gren helt, hvilket forhindrer tomgangsvarmeoverførsel. Dette er især nyttigt for et stort hjem, hvor nogle værelser ikke bruges til at bo. Systemet styres fra opvarmningsmanifoldskabet.

Distributionsmanifoldenheden er kendetegnet ved nem installation og reparation. I tilfælde af sammenbrud på en af ​​systemets dele er det tilstrækkeligt at afskære den beskadigede gren ved hjælp af en reguleringsanordning. Kammen til opvarmning har et attraktivt udseende, som giver dig mulighed for at placere enheden et hvilket som helst praktisk sted.

Installation af en opvarmningsmanifold er den mest effektive og pålidelige mulighed for et privat hus.

Installation af en opvarmningsmanifold er den mest effektive og pålidelige mulighed for et privat hus.

Ulemperne ved hydrokollektoren inkluderer de høje omkostninger ved strukturen, som er forbundet med de høje omkostninger ved det materiale, hvorfra produktet er fremstillet. Kvalitetsbeslag er også ret dyre. Imidlertid er omkostningerne ved installationsarbejde minimeret på grund af designens enkelhed.

Et fuldt og effektivt varmesystem fungerer kun i kombination med en cirkulationspumpe, hvis drift medfører yderligere energiomkostninger.

Kamindretningen antager et stort antal grene for hver opvarmningsindretning, hvortil der er installeret et separat rør. Dette øger arbejdsintensiteten ved installationen og de samlede omkostninger ved hele systemet.

Samlere til opvarmning: typer enheder

Der er ingen standardkonfiguration for opvarmningsmanifolden. Enheden kan laves i enhver ændring, der gør det muligt at tilpasse sig til en række forskellige varmesystemer med forskellige typer enheder og antallet af kredsløb. Kammen har fra 2 til 12 kredsløb, prisen på varmesamleren afhænger af denne indikator. Under drift kan antallet af involverede filialer variere.

Enheden kan laves i enhver ændring, som gør det muligt at tilpasse sig til en række forskellige varmesystemer

Enheden kan laves i enhver ændring, som gør det muligt at tilpasse sig til en række forskellige varmesystemer

I henhold til de tekniske egenskaber kan varmefordelingsenhederne opdeles i følgende typer solfangere: sol, med en hydraulisk pil og radiator. Efter antallet af systemelementer skelnes der ved enkle og forbedrede modeller. Den første mulighed er ikke udstyret med yderligere enheder til at kontrollere enhedens funktion og til at justere den. Det er repræsenteret af en simpel kam med flere grene, som hver kan slukkes. I et sådant system forventes ikke kontrol over kølevæskens temperatur og volumen.

De forbedrede produkter er udstyret med tryk- og temperaturregulatorer, trykfølere, styreenheder til det leverede vand, termostater til automatisk trykjustering, elektroniske blandere og ventiler til regulering af tilførslen af ​​koldt og varmt vand, lufthuller til frigørelse af luftbobler fra rørene.

Vigtig! Sættet på manifoldsamlingen kan variere afhængigt af specifikke systemkrav, hvilket påvirker installationens funktionalitet og omkostninger.

Flade eller vakuum solfangere til opvarmning af hjemmet

Solfangere adskiller sig fra traditionelle varmeinstallationer i deres design. De består af paneler designet til at konvertere solenergi til termisk energi. Absorbenten af ​​det flade produkt er repræsenteret af en aluminiumsplade, hvori en kobberspiral er placeret. En naturlig cirkulation af kølemidlet finder sted langs den, hvilket antyder forskydning af den varme strøm opad og dens retning mod varmeindretningerne.

Solfangere er placeret på taget af huset, hvor det maksimale niveau af solstråling er koncentreret.

Solfangere er placeret på taget af huset, hvor det maksimale niveau af solstråling er koncentreret.

Det tilrådes at bruge sådanne systemer i de sydlige regioner. Enhederne bruges til at skaffe varmt vand, som kan bruges til centralforsyning med varmt vand eller som varmebærer til varmesystemer.

Vakuummanifolden til opvarmning består af lysabsorberende pærer, hvor rørene er placeret, hvor kølemidlet bevæger sig. Dette system er meget effektivt. Det kan installeres selv i regioner med lav solaktivitet.

Solfangere er placeret på taget af huset, hvor det maksimale niveau af solstråling er koncentreret. Sådanne systemer tager ikke meget plads og forstyrrer ikke nogen.

Cirkulationen af ​​kølemidlet kan udføres på en naturlig eller tvungen måde. I det første tilfælde ekspanderer det opvarmede vand og stiger, og den afkølede strøm fortrænges i varmebeholderen. Tvungen cirkulation kræver en pumpe. Ved hjælp af blandere kan du ændre vandets bevægelse i systemet.

Vakuummanifolden til opvarmning består af lysabsorberende pærer, hvor rørene er placeret, hvor kølemidlet bevæger sig

Vakuummanifolden til opvarmning består af lysabsorberende pærer, hvor rørene er placeret, hvor kølemidlet bevæger sig

Solfangere forsyner huset med varmt vand om sommeren. I foråret-efterårsperioden kan et sådant system bruges som en alternativ mulighed for opvarmning, som giver mulighed for at spare gas eller elforbrug og derved reducere omkostningerne ved at betale for forbrugte ressourcer.

Fordelingsmanifold til kølervand

Opsamleren til radiatoropvarmning er den mest efterspurgte, da næsten ethvert hus har batterier.Fordelingsenheden er repræsenteret af to sammenkoblede manifolder, hvor den første leverer kølemidlet til varmeenhederne, og den anden fjerner væsken tilbage til varmeapparatet.

Disse manifolder kan være diagonale, top- eller bundforbundet. Sidstnævnte mulighed er den mest almindelige, da alle ledninger er skjult under overfladen af ​​gulvet eller bundpladen, hvilket ikke er slående.

Radiatoropvarmningsmanifolden er installeret på hver etage i huset på et sådant sted, at de vil give en lige længde af forsyningsledningerne til hver varmeanordning. Enheden kan arrangeres i en niche eller monteres i et specielt skab på væggen. Antallet af grene afhænger af antallet af rum, der er sløjfe på en kam. Antallet af samlergrupper skal være baseret på kredsløbets længde. En knude tildeles 120 m af rørledningen.

En radiatoropvarmningsmanifold er installeret på hver etage i huset

En radiatoropvarmningsmanifold er installeret på hver etage i huset

Vigtig! Hvis det er umuligt at opnå ensartethed mellem de tilsluttede ringe og samleren, skal hver gren suppleres med en cirkulationspumpe.

Alle grene forbundet med knudepunktet er uafhængige kredsløb udstyret med deres egne afspærringsventiler og automatisering. Her installeres afspærrings- og kontrolventiler, som er nødvendige for at vælge den optimale kølemiddelforsyning.

Karakteristisk for fordelingsmanifolden med en hydraulisk pil

Når du arrangerer et distributionsvarmesystem med et stort antal kredsløb, anbefales det at bruge samlere med en hydraulisk pil, som er nødvendig for at afbalancere hele enheden. Dette opnås ved at adskille kedelens hydrauliske kredsløb fra det sekundære kredsløb. Et varmelegeme er forbundet til en enhed med en termohydraulisk fordeler på den ene side og et gulvvarmesystem eller radiatoropvarmning på den anden.

Den hydrauliske pil er repræsenteret af et lodret hulrør udstyret med elliptiske endestykker. Det hjælper med at udligne temperatur og tryk, hvilket garanterer en optimal temperatur mellem flow og retur.

Effektiv drift af varmesystemet med en hydraulisk pil er mulig, hvis hvert kredsløb har sin egen cirkulationspumpe

Effektiv drift af varmesystemet med en hydraulisk pil er mulig, hvis hvert kredsløb har sin egen cirkulationspumpe

En sådan hydraulisk separator tillader om nødvendigt at blande strømme for at kompensere for strømningsunderskuddet i det sekundære kredsløb og opretholde et konstant volumen vand. Dette opnås gennem sekundær cirkulation af noget af kølemidlet. Den hydrauliske pil eliminerer sandsynligheden for pludselige temperaturændringer i rørene, hvilket negativt påvirker systemets driftsperiode.

Vigtig! Optimal og effektiv drift af varmesystemet med en hydraulisk pil er mulig, hvis hvert kredsløb har sin egen cirkulationspumpe.

Hydrauliske pilenheder er kun beregnet til komplekse varmesystemer i store anlæg. Dette er den mest egnede mulighed for en 4-kredsløbs opvarmningsmanifold. I dette tilfælde er det muligt at organisere uafhængige enheder med forskellige driftsparametre, såsom varmt vandforsyning, radiatoropvarmning, gulvvarme, opvarmning af poolvand. Hvert af de 4 kredsløb på opvarmningsmanifolden kan variere i den indvendige diameter, typen af ​​installerede radiatorer eller opvarmningsmuligheden.

Relateret artikel:

DIY opvarmning i et privat hus fra polypropylenrør

Klassificering, pris og tekniske egenskaber ved PP-rør. Funktioner i ordninger og regler til installation af vandopvarmning fra polypropylen.

Hvis opsamlerne til kedelrummet bruges på fabrikken, suppleres de med specielle grene til luft og snavs, hvilket øger effektiviteten i hele systemet.

Hydro-pilenheder er kun beregnet til komplekse varmesystemer i store anlæg.

Hydro-pilenheder er kun beregnet til komplekse varmesystemer i store anlæg.

Manifolds manifolds funktioner til vand

For at øge komforten ved brug af varmt og koldt vand anvendes vvs-manifolds med lukkeventiler. Enheden tilvejebringer vandadskillelse i flere vandløb. På grund af det faktum, at indgangsdiameteren overstiger denne værdi for udløbet med 20-40%, når der ikke åbnes flere vandhaner samtidigt, sker der ikke et fald i vandgennemstrømning og tryk.

Samlerkredsløbet er mere praktisk og behageligt at betjene end det traditionelle. Imidlertid vil omkostningerne være flere gange højere end prisen på et konventionelt system. For eksempel koster en Pexay vandfordelingsmanifold 5-10 tusind rubler.

Manifoldene fås i rustfrit stål, messing, PP eller XLPE. Rør til vandforsyningssystemet kan fastgøres ved hjælp af gevindforbindelser ved hjælp af eurokegler ved hjælp af kompressionsbeslag. En kombineret version anvendes også, som involverer en gevindforbindelse til store diametre og lodde- eller kompressionsbeslag til små.

Fordelingsmanifold til vandforsyning kan udstyres med 2-6 udløb. Produktet har to dockingbeslag, der svarer til vandforsyningsrørets diameter. De bruges også til at forbinde flere elementer til en sammensat blok uden brug af yderligere adaptere.

For at øge komforten ved brug af varmt og koldt vand anvendes manifolder med lukkeventiler

For at øge komforten ved brug af varmt og koldt vand anvendes manifolder med lukkeventiler

Vigtig! Samlervandforsyningssystemet giver dig mulighed for at slukke for en af ​​vandforbrugerne for at udføre reparations- og restaureringsarbejde uden at påvirke resten.

Når du vælger et materiale til fremstilling af en opsamler, skal der tages højde for typen af ​​forsyningsrør. Det er bedre, hvis de er lavet af det samme materiale. Det skal her tages i betragtning, at polyethylenprodukter er forbundet med kompressionsbeslag og polypropylenprodukter - ved lodning. Et filter, måler og kontraventil skal installeres foran opsamleren.

Hjælpsomme råd! For at lette installationen og sikre pålidelig tilslutning af elementer er det nødvendigt, at manifolden til vandforsyning, rør og fittings er lavet af samme producent.

Materialer til fremstilling af manifold manifold til opvarmning

Forskellige materialer kan anvendes til fremstilling af en varmefordeler, men de skal kendetegnes ved øget styrke og højtydende egenskaber.

Den største ulempe ved stålopsamlingselementer er deres høje pris.

Den største ulempe ved stålopsamlingselementer er deres høje pris.

I øjeblikket er stål-, polymer- og messingmanifold meget populære. Stål kan bruges til produktion af både centrale og lokale elementer. Det deformeres ikke under påvirkning af høje temperaturer og højt tryk, specielle legeringer er ikke udsat for korrosion, hvilket øger deres levetid. Den største ulempe ved stålelementer er den høje pris på varmesamlere.

Messing-enheder er ikke mindre efterspurgt. På grund af dets høje tryk og temperaturtolerance er materialet ideelt til lokale og centraliserede steder. Med hensyn til dets tekniske og operationelle egenskaber ligner den rustfrit stål. Messingopsamlere er kendetegnet ved høje omkostninger, der overstiger prisen på stålmodeller.

Polymerprodukter har et mere begrænset anvendelsesområde. Plastopsamlere er ikke i stand til at modstå den høje temperatur i centralenheden, derfor kan de kun bruges til lokale indstillinger, hvor temperaturen på kølevæsken vil være lavere. Produkterne er kendetegnet ved lav vægt, nem installation og lang levetid. Den største fordel ved produkterne er deres lave omkostninger.

Vigtig! Polymerrør bør ikke bruges til at forbinde gulvvarmesystemet.

I øjeblikket er stål-, polymer- og messingmanifold meget populære.

I øjeblikket er stål-, polymer- og messingmanifold meget populære.

Grundlæggende anbefalinger til valg af opvarmningsmanifold

Inden du køber en opvarmningsmanifold, skal du undersøge de tekniske egenskaber ved enhederne, som inkluderer systemets kapacitet, produktets maksimale driftstryk, muligheden for at forbinde yderligere kredsløb, tilgængeligheden af ​​udstyr til kontrol og automatisering, mængden af ​​forbrugt elektricitet. Disse parametre er angivet i enhedens pas.

Vigtig! Trykket i fordelingssystemet afhænger af placeringen af ​​manifolden.

Når du vælger en opsamler til radiatoropvarmning eller et gulvvarmesystem, skal du huske på, at en højkvalitets og holdbar enhed vil have høje omkostninger. Dette skyldes det faktum, at der bruges holdbare dyre materialer til dets fremstilling, og produktionsteknologien udføres på det nyeste, forbedrede udstyr. Kvalitetssikringen er køb af en samler fra en velkendt producent med et verdensomspændende ry.

Et simpelt system kan installeres uafhængigt, og det er bedre at overlade installationen af ​​en forbedret type opvarmningssamler til en specialist. Dette gælder især for en distributionsenhed til 3-4 kredsløb. Samlersystemet vil kunne fungere fuldt ud, hvis der er vandhaner, stik og en cirkulationspumpe til hvert kredsløb, hvilket øger systemets omkostninger.

Et simpelt system kan installeres uafhængigt, og det er bedre at overlade installationen af ​​en forbedret varmesamler til en specialist

Et simpelt system kan installeres uafhængigt, og det er bedre at overlade installationen af ​​en forbedret varmesamler til en specialist

Valg af installationssted for opvarmningsmanifolden

Inden tilslutning af opvarmningsmanifolden skal du kontrollere installationsstedet for interferens. Et sådant distributionsvarmesystem forudsætter installation fra gulv til gulv af rørledninger. Et uafhængigt varmekredsløb med autonom styring er organiseret for hver etage. Dette tager højde for parametrene for det undersystem, de tjener.

Enheden er installeret i en separat niche lige over gulvet. Enhedens placering vælges i husets designfase. Hvis dette ikke blev leveret, kan samleren placeres hvor som helst ved at gemme den i et skab. Hovedkravet er den optimale fugtighed i det rum, hvor varmefordelingsenheden skal placeres. Et spisekammer, korridor eller påklædningsværelse er egnet til dette formål.

Et skab til en distributionsenhed kan fremstilles uafhængigt eller købes færdigt fra en producent, der producerer afspærringsventiler. Designet er repræsenteret af en metalkasse med døre. Huller er lavet i produktets endevægge til lægning af systemets rørledninger.

Hvis der ikke stilles æstetiske krav til monteringsstedet for opsamleren, kan det fastgøres til væggen i en åben form ved hjælp af specielle klemmer.

Skabet til fordelingsenheden kan fremstilles uafhængigt eller købes færdigt

Skabet til fordelingsenheden kan fremstilles uafhængigt eller købes færdigt

Populære producenter af varmesystemopsamlere

Populære producenter af højkvalitetssamlere er Rehau og Oventrop, som giver den maksimale garantiperiode for deres produkter. Forbrugerne bemærker den høje kvalitet af produkter, pålidelighed, nem installation og lang levetid.

Oventrop er specialiseret i produktion af universelle solfangermodeller, der er ideelle til radial opvarmning, gulvvarme og vandanlæg. Rustfrit stål af høj kvalitet anvendes til fremstilling af produkter. Samlerne er i stand til at modstå temperaturer op til 120 ° C. Omkostningerne ved produkter varierer fra 2,5 til 28 tusind rubler.

Kamme til radial opvarmning lavet af rustfrit stål er mest efterspurgt blandt forbrugerne. Disse manifolder er designet til et tryk på 10 bar og systemtemperaturer op til 100 ° C. Du kan købe produktet for 1,7 tusind rubler.gnide. Fordelingsmanifold til gulvvarme fremstillet af værktøjsstål produceres med ventiltilskud, som systemets drift er reguleret med. Manifoldene er designet til tryk på 6 bar og temperaturer op til 70 ° C. Du kan købe et produkt med dobbelt kredsløb til 3,5 tusind rubler.

Rehau fordelingsmanifold har et mere attraktivt udseende, hvilket gør det muligt at montere dem på væggen på en åben måde. Produkterne er lavet af rustfrit stål og messing. Virksomheden producerer forbedrede modeller komplet med flowmålere, vandhaner, ventiler og en pumpe. Enheden kan købes for 1,5-32 tusind rubler, hvilket afhænger af antallet af produktkonturer.

Rehau manifolds er ikke kun meget pålidelige, men har også et attraktivt udseende.

Rehau manifolds er ikke kun meget pålidelige, men har også et attraktivt udseende.

HKV gulvvarmekam lavet af messing er meget populær. Manifolden er designet til temperaturer op til 80 ° C og driftstryk op til 6 bar. Omkostningerne ved et produkt med dobbelt kredsløb er 6,5 tusind rubler.

Rehau HLV-fordelingsmanifold kan bruges til radial opvarmning. Messingproduktet tåler 80 ° C og 8 bar tryk. Prisen på modellen er 4 tusind rubler.

Den indenlandske producent Sever fortjener opmærksomhed og tilbyder hydraulikmanifold af høj kvalitet til en overkommelig pris, der spænder fra 2,5 til 20 tusind rubler. Produkter fremstilles primært af stål. Pexay-samlere til opvarmning er kendetegnet ved et ideelt forhold mellem pris og kvalitet, hvis pris i gennemsnit er 5-12 tusind rubler.

Hvad skal man lave en opvarmningsmanifold med egne hænder: designmuligheder

Før du fortsætter med den uafhængige fremstilling af enheden, er det nødvendigt at beregne opvarmningsmanifolden med bestemmelse af antallet af kredsløb, forberede de nødvendige materialer og værktøjer.

Til produktion af en polypropylen opvarmningsmanifold har du brug for et rør med en diameter på 32 mm og tees 32x32x16 mm

Til produktion af en polypropylen opvarmningsmanifold har du brug for et rør med en diameter på 32 mm og tees 32x32x16 mm

For et varmesystem skal rørdiameteren være 12,7 mm. Samleren er lavet med en diameter på 25-40 mm, der bestemmes af typen af ​​kedel. Afstanden mellem vandhanerne er 15 mm, og afstanden mellem forsynings- og returudløbet er 25 cm.

Til produktion af en polypropylen opvarmningsmanifold skal du bruge et 32 ​​mm rør og 32x32x16 mm tees. En tee er installeret på den ene side af rørledningen, hvortil der er tilsluttet et luftudtag og en vandafløbsventil. På den anden side af det er der monteret en ventil og et rør, indløb eller udløb.

Enheden kan også samles fra messingbeslag og tees, idet man tidligere har udført opvarmningsmanifolddiagrammet med det krævede antal kredsløb. Elementerne er fastgjort til hinanden ved hjælp af polstringsmateriale i form af linnedbånd eller flydende fikseringsmiddel. Det er bedre at installere komplekse kollektorsystemer ved hjælp af et profilrør og lukke- og kontrolventiler. I dette tilfælde anvendes rør med forskellige diametre, som er forbundet ved svejsning.

Garantien for pålidelighed og effektiv drift af varmesystemet er en korrekt valgt og korrekt samlet manifoldenhed. På grund af det faktum, at det kan bestå af flere kredsløb, er det muligt at styre hver gruppe varmeenheder individuelt, hvilket gør driften af ​​varmesystemet særligt praktisk og behageligt.