Càlcul de l'àrea de conductes i accessoris d'aire: mètodes efectius

Abans d’instal·lar línies de ventilació, cal calcular la superfície dels conductes i accessoris d’aire. El rendiment del sistema depèn d’aquest esdeveniment, de manera que tots els càlculs requereixen un enfocament seriós. Avui hi ha dues maneres principals de calcular tots els valors necessaris per a la futura estructura aèria. Es tractaran en aquest article.

Càlcul de l'àrea de conductes i accessoris d'aire: mètodes efectius

Amb la manca d’experiència d’instal·lació personal, podeu utilitzar els serveis de les empreses pertinents

Per a què serveix el càlcul de l'àrea de conductes i accessoris d'aire?

La comunicació de ventilació és una estructura complexa que inclou no només canonades, sinó també un gran nombre d’elements auxiliars de connexió. Molts consumidors, abans de comprar i instal·lar comunicacions, estan interessats en la qüestió de com trobar la zona de la canonada.

Diverses connexions de ventilació

Diverses connexions de ventilació

Nota! La realització dels càlculs correctes us permet determinar la quantitat necessària de material per organitzar la xarxa de distribució d’aire. Això us permet estalviar finances i muntar el sistema òptim per a una sala concreta, tenint en compte les seves característiques.

Penseu en quins altres paràmetres estan afectats per l'àrea dels conductes d'aire:

 • la quantitat d'aire transportat;
 • la velocitat de moviment de les masses d’aire;
 • opressió;
 • nivell de soroll;
 • despeses d’electricitat.

Per determinar els valors necessaris per a la instal·lació de la ventilació, es recomana contactar amb un especialista. Ajudaran a elaborar un disseny òptim de la xarxa de distribució d’aire, però això requereix certs costos. Si es vol, el recompte de materials i altres càlculs es poden fer de forma independent. Hi ha diverses maneres de fer-ho.

Procés d’instal·lació de conductes interiors

Procés d’instal·lació de conductes interiors

Mètodes de càlcul de conductes: fórmules i calculadores en línia

La xarxa de distribució d’aire afecta la qualitat del microclima de l’habitació. La funció principal d’aquest sistema és eliminar l’aire ranci que afecta negativament la salut humana. Abans de procedir a la instal·lació d’aquesta comunicació, cal crear el seu projecte detallat. Llavors, com es calcula l’àrea d’una canonada?

El càlcul de la superfície per si sol no sol ser suficient per dissenyar una xarxa de distribució d’aire òptima.Hi ha altres paràmetres importants que requereixen atenció, a saber: la forma de les canonades, el nombre d'accessoris, l'índex de secció transversal, etc.

Per elaborar un projecte vosaltres mateixos, heu d’utilitzar un dels dos mètodes més populars:

 • utilitzant fórmules;
 • càlcul en una calculadora en línia.
Abans de comprar totes les parts de la ventilació, cal calcular la superfície segons les fórmules, per estalviar diners

Abans de comprar totes les parts de la ventilació, cal calcular la superfície segons les fórmules, per estalviar diners

El primer mètode és més difícil, ja que no tothom podrà utilitzar la fórmula correctament. La segona opció popular és utilitzar una calculadora en línia per calcular els conductes de ventilació. Aquest mètode és senzill, perquè per realitzar els càlculs només cal especificar els paràmetres d’una xarxa específica i el programa ho farà tot per vosaltres.

Càlcul del perímetre d’un rectangle mitjançant fórmules

S’utilitzen fórmules especials per determinar els valors requerits amb la màxima precisió possible. Però aquest mètode no és adequat per a tothom, ja que és força difícil i requereix molt de temps. Per calcular l’àrea de la secció transversal, heu de conèixer dos nombres importants. El primer d'ells ha de correspondre a la quantitat mínima d'aire transportat i el segon a la seva velocitat.

Informació útil! És important recordar que l’àrea de la secció transversal és un paràmetre clau. Determina la velocitat amb què es mouen les masses d’aire al llarg de la comunicació. En aquest cas, es pot traçar el patró següent: com més grans siguin les dimensions de la secció transversal, menor serà la velocitat de l’aire a la xarxa. Per calcular la quadratura del conducte, també podeu utilitzar diversos mètodes alhora, cosa que permet comparar els resultats.

Els càlculs per instal·lar un conducte d’aire es poden fer de manera independent i mitjançant una calculadora especial

Els càlculs per instal·lar un conducte d’aire es poden fer de manera independent i mitjançant una calculadora especial

Les estructures de distribució d’aire amb una àrea de secció transversal gran també afecten el nivell de soroll general en reduir-lo. En aquest cas, també es redueixen els costos elèctrics. No obstant això, la instal·lació de ventilació de grans dimensions requereix més material, temps i esforç.

Quan es calcula la secció transversal del conducte, la forma de l’estructura té un paper important. Segons aquest indicador, es distingeixen els productes rectangulars i rodons. Els primers no tenen velocitats de producció tan altes com els segons, perquè tenen més resistència al flux d’aire. No obstant això, en algunes situacions, el seu ús està més justificat. Per exemple, s’adapten bé a l’interior (es munten de punta a punta a les superfícies de treball, així com a mobles).

La fórmula de l'àrea de secció transversal d'una comunicació rectangular es calcula de la següent manera:

S = L x 2.778 / Von:

S - àrea (cm²);

L és la quantitat d'aire consumit (m³ / h);

V és la velocitat de moviment de la massa d’aire (m / s);

2.778 és el coeficient requerit.

La canonada de ventilació és un dels elements del sistema de ventilació

La canonada de ventilació és un dels elements del sistema de ventilació

I també, mitjançant la fórmula, podeu determinar l’àrea de la secció transversal real d’una xarxa de transport aeri d’aquest tipus:

S = A x B / 100on:

S - indicador corresponent a l'àrea real;

A - alçada;

B - amplada.

A Internet, podeu trobar altres fórmules que us permetin calcular l’àrea d’un rectangle. En aquests càlculs, els experts recomanen tenir molta cura i indicar tots els valors d’acord amb els requisits.

Càlcul de l'àrea d'un cercle mitjançant fórmules

Les línies circulars de transport aeri són fàcils d’instal·lar i tenen un alt rendiment. Aquesta forma de les canonades minimitza la resistència als fluxos d’aire en moviment. L’elecció dels paràmetres de comunicació es fa en funció de les preferències individuals dels consumidors, de les característiques del disseny del local i del propi sistema.

A l’hora de calcular la xarxa de distribució d’aire, s’ha de tenir en compte una regla important.Per tal d’estalviar materials, la longitud de les línies ha de ser el més curta possible, però al mateix temps el sistema ha de fer front a les tasques que se li assignen. L’àrea del conducte circular depèn de la quantitat d’aire transportat i de la seva velocitat. La fórmula per calcular l'àrea en aquest cas té la mateixa manera que per als sistemes rectangulars (S = L x 2.778 / V).

Com més gran sigui la secció transversal de la canonada, més baix serà el nivell de soroll

Com més gran sigui la secció transversal de la canonada, més baix serà el nivell de soroll

Al seu torn, la superfície real es determina de la següent manera:

S = 3,14 x D² / 400on:

S - indicador corresponent a l'àrea real;

D - diàmetre de comunicació;

3.14 és una constant matemàtica (nombre pi).

Informació útil! Hi ha documents normatius especials que permeten comparar les dimensions de les seccions transversals de canonades amb els indicadors necessaris. Això fa que sigui fàcil determinar la mida correcta del conducte. El més famós d'aquests documents són els codis i les regulacions de construcció (SNiP).

En dur a terme les darreres etapes del càlcul de l'àrea d'un cercle, es recomana tenir en compte algunes condicions. Per exemple, les dimensions de la secció de cada pota recta s’han d’anotar per separat. És imprescindible utilitzar en els càlculs la resistència exercida sobre el flux d’aire. Els experts també aconsellen començar a elaborar un projecte des del canal principal (principal).

Sovint, la velocitat de moviment de les masses d’aire supera els paràmetres recomanats, cosa que afecta la xifra de soroll durant el funcionament del sistema. Per fer front a aquest problema, és habitual augmentar el diàmetre de l’element de la brida del conducte principal. També podeu comprar dispositius especials: silenciadors.

Per estalviar diners, cal que la longitud de les línies sigui el més petita possible

Per estalviar diners, cal que la longitud de les línies sigui el més petita possible

En cas de problemes amb l’autocàlcul, es recomana demanar ajuda a l’enginyeria. El millor és confiar el càlcul de l'àrea del conducte a una organització competent.

Càlcul de l'àrea de conductes: calculadora

La calculadora en línia és una aplicació gratuïta que es pot trobar fàcilment a Internet mitjançant un motor de cerca del navegador. Hi ha algunes instruccions per ajudar-vos a entendre els matisos de l’ús d’aquest programa.

En primer lloc, val la pena recordar que tots els paràmetres geomètrics necessaris s’han d’indicar en mil·límetres. Això permet fer un càlcul més precís de l'àrea del conducte. La calculadora en línia també s’utilitza per determinar les dimensions dels connectors (per exemple, adaptadors) i deflectors.

En alguns casos, el projecte s’elabora tenint en compte el nombre de costures. Per fer-ho, en un quadre especial que, com a regla general, es troba al final de la llista, heu de marcar la casella i introduir el número corresponent. Podeu utilitzar valors fraccionats per calcular els paràmetres de la xarxa de transport aeri. Aleshores, no us oblideu del punt, que fa el paper de separador.

No oblideu incloure la resistència de l’aire als vostres càlculs.

No oblideu incloure la resistència de l’aire als vostres càlculs.

Després d'emplenar tots els camps, queda fer clic al botó "Calcular". El programa hauria de retornar instantàniament un valor corresponent als paràmetres especificats. Per tant, fer servir una calculadora en línia és una manera fàcil i ràpida de determinar la quadratura de la comunicació.

Amb l'ajuda de programes tan senzills, podeu determinar no només els paràmetres de la secció del canal, sinó també altres indicadors. La calculadora permet trobar la velocitat de moviment de les masses d’aire, la resistència i les pèrdues de pressió al sistema, així com calcular l’aïllament tèrmic del conducte.

Algorisme per al càlcul de la velocitat de l’aire al conducte

Podeu calcular el tipus de canvi d’aire mitjançant taules especials o mitjançant fórmules. És important conèixer el factor de plegament per endavant. Determina la quantitat d'aire necessària per proporcionar una ventilació normal d'1 m³ de l'habitació en 1 hora.En aquest cas, també hi ha taules especials, però els valors que hi apareixen sovint són arrodonits. Per tant, els experts recomanen determinar aquesta xifra de forma independent mitjançant fórmules.

En funció de la disposició del local, s’establiran els paràmetres de comunicació necessaris

En funció de la disposició del local, s’establiran els paràmetres de comunicació necessaris

Penseu en la fórmula per la qual es calcula la relació d'aire:

N = V / Won:

N - multiplicitat (nombre de vegades / h);

V és la quantitat d'aire fresc que entra a l'habitació durant 1 hora (m³ / h);

W - volum de l'habitació (m³).

Article relacionat:

Ventilació de plàstic: utilitzar tubs de plàstic per a la ventilació

Ventilació de plàstic de bricolatge, PVC, poliuretà, polipropilè, ventilació per a finestres de plàstic.

Vegem amb un exemple com la proporció d'aire us permet determinar la quantitat necessària per a una habitació en particular. Una cuina amb un volum de 12 m³ requerirà una quantitat d'aire igual a 72 m³ (L = 12 m³ x 6 = 72 m³). El número 6 en aquest cas indica el tipus de canvi d’aire.

Informació útil! La velocitat òptima per a la majoria dels sistemes domèstics és de 3-4 m / s.

Per dur a terme el càlcul aerodinàmic del conducte, es necessiten diversos valors, com ara el factor de multiplicitat, el volum de l’habitació i l’àrea de secció transversal del canal. La fórmula en aquest cas serà la següent:

V = L / 3600 x Son:

V és la velocitat de moviment de les masses d’aire (m / s);

L és la quantitat d'aire utilitzat (m³ / h);

S és l'àrea de la secció transversal de la canonada (cm² o m²).

Els ventiladors es poden instal·lar en conductes circulars per ajudar a mantenir una velocitat normal de transport aeri

Els ventiladors es poden instal·lar en conductes circulars per ajudar a mantenir una velocitat normal de transport aeri

Cal dir que la velocitat del transport aeri depèn de dos paràmetres més: el nivell de soroll i el coeficient de vibració. A l’hora de calcular la velocitat del conducte, cal tenir en compte aquests indicadors i dissenyar el sistema d’acord amb SNiP.

Consells per calcular la resistència dels conductes

L’aire que es mou a través de les canonades de ventilació sent resistència. Això és especialment cert per a les comunicacions rectangulars. El ventilador instal·lat al sistema ha de generar molta pressió per mantenir el cabal d’aire normal. Quan cau a la línia, el factor de rendiment del ventilador disminueix. Per tant, el càlcul de l’índex de resistència a la via aèria és necessari per a la selecció del dispositiu de ventilació.

La determinació exacta de la resistència és una tasca bastant difícil. Això es deu al fet que requereix càlculs separats per a cada element de l'estructura. En aquests casos, es recomana buscar assistència tècnica per part d’especialistes. El departament de disseny és capaç de determinar ràpidament tots els valors necessaris. Això es deu al fet que els càlculs no els duen a terme persones, sinó un paquet de programari especial.

Com més gran sigui la resistència a les canonades, menor serà la velocitat de l’aire i major serà el rendiment del ventilador.

Com més gran sigui la resistència a les canonades, menor serà la velocitat de l’aire i major serà el rendiment del ventilador.

Triga massa temps a determinar de manera independent la resistència de la comunicació del transport aeri. Requereix l’ús de gràfics i taules especials. A més, el factor humà pot afectar la precisió dels resultats finals. No es recomanen les calculadores de conductes i accessoris en aquest cas, però el seu ús és preferible al càlcul manual.

Nota! Els valors estàndard de resistència en les comunicacions de distribució d’aire són de 75 a 100 Pa per als apartaments, la superfície dels quals oscil·la entre els 50 i els 150 m². Aquestes dades tenen en compte la velocitat típica de l’aire (3-4 m / s).

El coeficient de resistència no depèn del nombre d’habitacions servides per la xarxa de ventilació. Està influït per les característiques de disseny de la comunicació. Un paràmetre particularment important és la longitud del sistema.

Sistema de ventilació en gran producció

Sistema de ventilació en gran producció

Determinació de les pèrdues de pressió després de calcular l'àrea dels conductes

Després de calcular l'àrea de la canonada, la velocitat de l'aire i la resistència a l'estructura d'enginyeria, es pot calcular fàcilment la pèrdua de pressió. Aquest indicador influeix en l'elecció de la potència del ventilador. Es calcula en pascals (Pa). Per calcular-lo, podeu utilitzar la fórmula següent:

P = R x L + Ei x V2 x Y / 2on:

R - reducció de pressió específica a causa de la fricció que sorgeix en el procés d'interacció dels fluxos d'aire amb les parets del canal (Pa / m);

L és la longitud de la secció de comunicacions de transport aeri (m);

V és la velocitat de moviment de les masses d’aire al lloc del sistema per al qual es fa el càlcul (m / s);

Y - densitat de l'aire (kg / m³);

Ei és un indicador numèric de pèrdues de pressió locals en la suma.

La pèrdua de pressió per fricció (R) es pot determinar fàcilment mitjançant la literatura de referència pertinent. El coeficient Ei depèn directament de les característiques de l'àrea per a la qual es fa el càlcul.

Exemple d’instal·lació d’un sistema de ventilació en una habitació

Exemple d’instal·lació d’un sistema de ventilació en una habitació

Com calcular l'àrea de canonada: accessoris

Per determinar els valors necessaris dels elements conformats de la comunicació, és preferible utilitzar una calculadora en línia. Aquest mètode és el més ràpid i no requereix cap coneixement professional. El rendiment del sistema en general depèn del nombre i de les característiques geomètriques dels productes auxiliars. Fer un recompte manual per a cadascun d’ells és una tasca molt difícil, que només pot gestionar una persona amb estudis d’enginyeria.

Val a dir que fins i tot els enginyers utilitzen taules i valors especials quan fan aquests càlculs. Per calcular els accessoris dels conductes d’aire s’utilitzen programes especials amb els quals treballen els dissenyadors.

Penseu en els accessoris més habituals que s’utilitzen en les comunicacions de transport aeri:

 • branca;
 • adaptador de diàmetre;
 • adaptador per al formulari;
 • tee (rectangular o rodona);
 • doblegar-se en forma de lletra S (ànec);
 • paraigua.
Fins i tot una persona sense formació en enginyeria pot fer tots els càlculs necessaris amb una calculadora

Fins i tot una persona sense formació en enginyeria pot fer tots els càlculs necessaris amb una calculadora

Cadascun dels elements anteriors té un paper molt important en el sistema i requereix un càlcul separat. A Internet, és fàcil trobar una calculadora en línia que us ajudi a calcular els accessoris del sistema de distribució d’aire. El més important que es requereix d'una persona que realitza aquests càlculs és l'atenció.

El càlcul de conductes i accessoris d’aire inclou diversos paràmetres físics i geomètrics bàsics. Aquesta operació s’ha de realitzar sense fallades abans d’instal·lar el sistema de ventilació. Un cop enteses les fórmules, podreu determinar tots els valors necessaris per a la comunicació futura sense cap cost. Recordeu que els especialistes poden fer front a aquesta tasca molt més ràpidament i, en aquest cas, la probabilitat d’equivocar-se serà mínima.

VEGEU TAMBÉ

Reparacions

Calefacció

Cuina